2016 MBSTS ilgili tüm detaylar haberimizde

2016 MBSTS ilgili tüm detaylar haberimizde

2016 MBSTS ile ilgili tüm detaylar açıklandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ilgili mevzuatı uyarınca;

a) Cami görevlilerinin görev yeri değişikliği,

b) Başkanlığımız personelinden başka unvanlarda görev yapmakta iken Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip veya müezzin-kayyım unvanlarına müktesebi olanların naklen, müktesebi olmayanların ilk defa naklen atanmaları,

c) Kariyer basamaklarında yükselmeler,

d) Yurtdışı ile hac ve umre hizmetlerinde (hac ve umre hizmetleri için müftü, vaiz ve eğitim
görevlileri hariç) din görevlisi görevlendirmeleri için,
Başkanlıkça yapılacak sınavlara katılmak isteyenlere yönelik Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılacaktır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI

Diyanet İşleri Başkanlığı personeli (kadrolu ve sözleşmeli) bu sınava başvurabilecektir.

II- BAŞVURULARIN ALINMASI

1.   Sınav başvuruları, 28 Ocak – 08 Şubat 2016 tarihlerinde ÖSYM tarafından alınacaktır.

2.   ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı bulunan adaylar, başvurularını
ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklardır.

3.   ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sisteminde kaydı bulunmayan adaylar ile ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir  fotoğrafı bulunmayan (Son 50 ay içerisinde çekilmiş) adaylar başvurularını Başvuru Merkezlerinden (Tüm il/ilçe ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri) yapacaklardır. Başvuru merkezlerine yapılacak başvurularda adayların, ÖSYM’nin  internet  adresinden  edinecekleri  Aday Başvuru  Formunu  (Sınava  başvuru tarihlerinde yayımlanacaktır) doldurmuş olmaları, ÖSYM Başvuru Merkezlerine şahsen müracaat etmeleri ve başvurularını yaparken, doldurulmuş Aday Başvuru Formu ile birlikte nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

4.   Başvuru Merkezlerinin adresi ÖSYM’nin internet sayfasında yer almaktadır.

5.   ÖSYM’nin    ais.osym.gov.tr   internet   adresinden   bireysel   olarak   veya   bir   başvuru merkezinden başvuru yapan adaylar, 95,00 TL olan sınav ücretini 28 Ocak – 9 Şubat 2016 tarihleri arasında kılavuzda belirtilecek bankalara yatıracaklardır. Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

6.   Adaylar süresi içinde sınav ücretlerini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

7.   Bir   başvuru   merkezinden   veya   ÖSYM’nin    ais.osym.gov.tr   internet   adresinden başvurusunu yapan ancak, sınav ücretini yatırmayan adayların sınav başvuruları tamamlanmamış olacağından bu adaylara Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecek, bu adaylar sınava alınmayacaktır.

8.   Engelli adaylar elektronik ortamda başvuru esnasında engel durumlarını belirteceklerdir.

9.   Başvuru süresi içinde engelli olmayan, ancak, başvuru süresi tamamlandıktan sonra engelli duruma gelen adaylardan, engelli salonu dışındaki sınav salonlarında sınavlarını yapmalarına engel fiziki durumlarında meydana gelen değişiklikler (alçı, sargı bezi kullanma, hastalık, ortopedik engel, sağlık ile ilgili kullanılması zorunlu araç gereç vb.) sağlık raporu ile belgelendirilerek, Genel Amaçlı Dilekçe örneği ile sınavın yapılacağı hafta içerisinde Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar ÖSYM-Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığına ulaştırılacaktır. Bu adaylardan raporları kabul edilenler, “Engelli Salonu”nda sınava alınacaklardır. Engelli Salonu dışında sağlık nedeniyle de olsa herhangi bir alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. kullanılmayacaktır.

YURT DIŞINDA HALEN GÖREVLİ OLAN PERSONELİN BAŞVURULARI

10. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru hakkı olmayan adaylardan (Aday İşlemleri Sisteminde kaydı bulunmayan adaylar ile ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı bulunmayanlar) başvuruların yapılacağı tarihler arasında görev, eğitim, tedavi vb. nedenlerle yurt dışında bulunduğu için (KKTC ve Kırgızistan-Bişkek hariç) başvuru merkezine gitmesi mümkün olmayanlar başvurularını aşağıdaki şekilde yapacaklardır.

a)  Yurt dışından başvuru yapmak isteyen adaylar, ÖSYM Çağrı Merkezi’ni başvuru süresi içerisinde bir yurt dışı telefon numarasından arayarak sınava yurt dışından başvuracaklarını bildireceklerdir. Çağrı Merkezi Personeli ilgili adayın sınava yurt dışından başvuru yapacağını sisteme kayıt edecektir.

b)  Adaylar, T.C Kimlik / YU Numarası ve şifresiyle Aday İşlemleri Sistemi’ne (AİS) giriş yaparak başvuru bilgilerini sisteme kaydedeceklerdir. ÖSYM aday internet erişim şifresi olmayanlar, ÖSYM’nin Çağrı Merkezinden şifrelerini edineceklerdir.

c)  ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı bulunmayanlar; fotoğraf alanını boş bırakacaklardır.

d)  Başvuru işlemini yapan adaylar 95,00 TL olan sınav ücretini 28 Ocak – 9 Şubat 2016 tarihleri  arasında   www.osym.gov.tr   internet   adresinde   bulunan   “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatıracaklardır.

e)  Yurt dışından başvuru yapan adaylar, sınav tarihinden önceki son resmi iş günü mesai saati bitimine kadar ÖSYM Ankara Sınav Koordinatörlüğüne (Çetin Emeç Bulvarı1290. Sokak No:2 Yukarı Öveçler-ANKARA) doldurulmuş ve aday tarafından imzalanmış Aday Başvuru Kayıt Bilgisi ve başvuru tarihinde yurt dışında bulunduğunu belirten resmî bir belge(pasaportun aslı ve pasaport giriş-çıkış mühürlerinin bulunduğu sayfanın onaylı bir örneği) ile şahsen başvuru yaparak başvurularını tamamlayacaklardır. Bu belgelerden biri eksik olan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

f) Belgeler, başvuru merkezi görevlisince kontrol edilecektir. Adayın geçerli bir fotoğrafı bulunmaması durumunda fotoğrafı çekilecektir.

g)  Pasaportundaki giriş-çıkış tarihleri doğrultusunda  yurt  dışında olduğu  süre sınavın başvuru süresinin tamamını içermediği tespit edilenlerin (başvuru yaparak sınav ücretini yatırmış olsalar bile) başvuruları kabul edilmeyecektir.

h)  Belgelerinde eksiklik/tutarsızlık olan adaylar ile sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adaylar için bu işlemler yapılmayacak, bu durumdaki adaylar için Sınav Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir. Bu adaylar sınava alınmayacaklardır. Bu adayların başvuru kayıt bilgileri silinecektir.

i) Başvuru merkezi görevlisince adayın pasaportu, incelendikten hemen sonra adaya geri verilecek, diğer belgeler başvuru merkezi görevlisince teslim alınacaktır.

j) Yurt   dışından   başvuru   yapan   engelli/sağlık   sorunu  olan  adaylardan,   sistemde engel/sağlık bilgisi bulunmayanların veya bu bilgilerinde değişiklik olanların, sağlık/engel bilgilerinin sisteme girilebilmesi için, Sağlık/Engel Bilgi Formunu, Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir fotokopisi ile sağlık raporlarının onaylı bir örneğini, engel durumlarını belirten dilekçeleri ile birlikte başvuru süresi içinde ÖSYM’ye ulaştırmaları gerekmektedir.

11. Bu adaylar, sınava   Ankara’ d a  girecekler ve sınava sadece pasaportları ile  kabul edileceklerdir. Bu adaylar için sınavda pasaport dışında başka bir kimlik  belgesi kabul edilmeyecektir.

12. Sınavla ilgili yapılan duyurulara uygun olmayan başvurular  ile posta yolu  ile  yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır

13. Başvuruların   alınması,   sınavın   uygulanması,   güvenlik   önlemleri,   sınav   ücretinin yatırılması,  sonuçlara itiraz vb. sınav ile ilgili güncel gelişmeler, başvuru tarihlerinde ÖSYM tarafından adaylara ayrıca duyurulacaktır.

14. Başvurusunu  yapmayan,  başvuru  koşullarını taşımayan,  başvuru  koşullarını taşımadığı hâlde sınav ücretini yatıran, başvurusu geçersiz sayılan, birden fazla sınav ücreti yatıran, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, sıralamaya giremeyen, aynı işlem için  birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir.

15. Adayların Aday Başvuru Formuna yazdıkları bilgilerin ve  http://ais.osym.gov.tr internet adresinden girişini yaptıkları bilgilerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Bu bilgilerdeki eksik  ve  yanlışlar  yüzünden doğacak  sonuçlardan aday sorumlu  olacaktır.  Bir  adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

16. Sınavda    adayların    uyması    gereken    kurallar,     yanlarında    bulundurmaları    ve bulundurmamaları gereken belge ve eşyalar 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik’te belirtilmiştir.

III- SINAV TARİHİ ve SINAV MERKEZLERİ

1.   Sınavın  organizasyonu  ve  sınavın  uygulanması  tamamen  ÖSYM’nin  sorumluluğunda gerçekleştirilecektir.

2.    Sınav;  2  Nisan  2016  tarihinde  saat  14.00’da  aşağıda  belirtilen  34  sınav  merkezinde yapılacaktır.

3.    Adaylar başvuru esnasında sınava girmek istedikleri sınav merkezini tercih edeceklerdir.

mbsts-dib

4.   Adaylar  sınava,  sınavın  yapılacağı  hafta  içerisinde  ÖSYM’nin  https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecekleri Sınava Giriş Belgesi ve nüfus cüzdanı/süresi geçerli pasaportu ile kabul edilecektir.

IV- SINAV SÜRESİ, SORU SAYISI ve DEĞERLENDİRME

1.   Sınavda adaylara çoktan seçmeli 60 sorudan oluşan test uygulanacaktır.

2.   Sınav süresi 90 dakikadır.

3.   Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

4.   ÖSYM tarafından veya yargı kararı ile iptal edilen sorular, tüm adaylar için değerlendirme dışında bırakılacaktır.

mbsts-dib-sınav1

VII- SINAV SONUÇLARI ve İTİRAZ

1.   Sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç  belgesi  gönderilmeyecektir. Adaylar, sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

2.   Adaylar, sınav sorularına ilişkin itirazlarını sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM’ye yapacaklardır.

3.   Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde, ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM’ye yapacaklardır.

4.   Sınav soru ve sonuçlarına itiraz edecek adayların inceleme masrafları karşılığı,  ÖSYM’nin T.C.  Ziraat  Bankası  Ankara  Kamu  Girişimci  Şubesi  6028011-5229  (IBAN  NO:  TR390001002533060280115229) hesabına gerekli ücreti yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir. Dilekçe, ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılacaktır.

5.   ÖSYM süresi içinde yapılan itirazları inceleyecek, sonuçlarını adaylara bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış dilekçeler işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

VIII- İLETİŞİM

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı
Adres: ÖSYM 06800 Bilkent / ANKARA
Telefon: 444 6796 (OSYM) (Çağrı Merkezi)

Diyanet İşleri Başkanlığı
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı
Adres: Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800
Çankaya/ANKARA
Telefon: (0312) 295 70 00

İlgililere duyurulur.

D.İ.B İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Sosyal Medya Hesaplarımız...
facebooktwitteryoutubegoogleplus

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

46 + = 53