2018 İhtisas Kursuna Kursiyer Seçimi duyurusu

2018 İhtisas Kursuna Kursiyer Seçimi duyurusu

Diyanet İşleri Başkanlığınca, en az lisans düzeyinde dinî yükseköğrenim görmüş olan personelin, Başkanlığın görev alanı ile ilgili konularda hizmet içinde bilgisini artırması ve uzmanlaşması amacıyla 2018 yılı Eylül ayından itibaren hizmet içi eğitim ihtisas kursu düzenlenmesi planlanmaktadır. Söz konusu kursa katılacak personeli belirlemek için yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı kursiyer seçim sınavı yapılacaktır.

Kursiyer seçim sınavı ile ilgili işlemler şunlardır:

 1. I. ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR:
 2. 1. Son başvuru tarihi itibariyle (20 Nisan 2018):
 3. a. Başkanlık teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) bendi statüsünde

kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak,

 1. Dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak, (Dört yıllık dinî yükseköğrenim son sınıf öğrencisi olan personelin başvuruları; Fakülte Dekanlıklarından veya e-devletten aldıkları durumlarını gösterir yeni tarihli belgeyi sisteme yüklemeleri halinde kabul edilecektir.)
 2. Memuriyette adaylığı kaldırılmış veya 31 Ağustos 2018 tarihine kadar kaldırılacak olmak,
 3. Uzun süreli  yurtdışı  görevinde  bulunmamak,  (31  Ağustos  2018 tarihinden  önce  yurtdışı  görevini tamamlayacakların başvuruları kabul edilecektir.)
 4. 2. 01 Ocak 1978 ve sonraki tarihlerde doğmuş olmak,
 5. 3. Önceki yıllarda hizmet içi eğitim ihtisas kursuna katıldığı halde kurstan herhangi bir sebeple birden fazla ilişiği kesilmemiş olmak.

 1. II. BAŞVURU, SINAV, YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ ve DİĞER HUSUSLAR
 2. 1. Başvuru işlemleri:
 3. a. Adaylar başvurularını DİBBYS’ye (https://dibbys.diyanet.gov.tr) kendi  kullanıcı  adı  ve  şifreleri  ile girerek, İKYS sınavlar  menüsünden 2018  Yılı  İhtisas  Kursu  Kursiyer  Seçim  Sınavı bölümünden yapacaklardır.
 4. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın

kendisi sorumlu olacaktır.

 1. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve posta yolu ile yapılan müracaatlar ile 20 Nisan 2018 tarihi saat 17.30’dan sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 2. Sınav başvurularında adayın beyanı esas alınacaktır.

 1. 2. Sınav İşlemleri:

 1. a. Kursiyer seçim sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır.
 2. Sözlü sınavda 70 ve üzeri puan alan adaylar kursa katılmaya hak kazanacaklardır.

 1. Yazılı Sınav:

 1. a. Yazılı sınav, Başkanlığımızca belirlenecek sınav merkezlerinde 13 Mayıs 2018 tarihinde saat 14:00’da

yapılacaktır.

 1. Yazılı sınav, çoktan seçmeli test şeklinde yapılacak ve toplam 100 sorudan oluşacaktır.
 2. Adaylar;  “sınav   giriş   belgesi”   alma   ve   “sınav   sonuç   öğrenme”   işlemlerini DİBBYS üzerinden gerçekleştireceklerdir.
 3. Adaylar sınava gelirken “sınav giriş belgesi” ile birlikte T.C. kimlik no’sunun yer aldığı kimlik belgelerinden birini (T.C kimlik kartı, nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

 1. B. Sözlü Sınav:

 1. a. Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan itibaren ilk 1000 aday sözlü sınava çağrılacaktır. (1000’inci

adayla aynı puana sahip diğer adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.)

 1. Adaylar,  yazılı   sınav   sonuçlarının   ilanından   sonra   Başkanlıkça   duyurulacak   tarih   ve   sınav

merkezi/merkezlerinde sözlü sınava alınacaklardır.

 1. Adaylar; sözlü  sınav  öncesinde,  “sınav  giriş  belgesi”  alma  ve  “sınav  sonuç  öğrenme”  işlemlerini

DİBBYS üzerinden gerçekleştireceklerdir.

 1. Adaylar sınava gelirken; “sınav giriş belgesi” ile birlikte T.C. kimlik no’sunun yer aldığı kimlik belgelerinden birini (T.C kimlik kartı, nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

 1. Adaylara sınava  girecekleri  günün  sabahında  sözlü  sınavda  değerlendirilmek  üzere  kompozisyon

yazdırılacaktır. Kompozisyon konuları günlük olarak sözlü sınav komisyonunca belirlenecektir.

 1. 3. Yerleştirme İşlemleri ve Diğer Hususlar:

 1. a. Kursa katılmaya  hak  kazanan  adayların  merkezlere  yerleştirme  işlemleri  Eğitim  Hizmetleri  Genel

Müdürlüğünce belirlenecek kıstaslara göre yapılacaktır.

 1. Yerleştirme işleminden sonra ve kurs süresince kursiyerlerin eğitim merkezleri arası yer değiştirme talepleri kesinlikle dikkate alınmayacaktır.
 2. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacak, kursa katılmış olmaları halinde kursla ilişikleri kesilecektir.
 3. Kursa katılmaya hak kazanan kadın adaylar; İstanbul Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi ile ihtiyaç olması ve sınıf açılabilecek sayıya ulaşılması halinde ikinci bir Dini Yüksek İhtisas Merkezinde kursa alınacaktır. Bu iki yer dışında başka bir merkeze kadın kursiyer alınmayacaktır.
 4. Kursa katılmaya hak kazandığı halde son sınıf öğrencisi olup dinî yükseköğrenimden mezun olamayanlar ile memuriyette adaylığı belirtilen tarihe kadar kaldırılmayanlar kursa alınmayacak ve sınav sonuçları ileriki yıllarda müktesep teşkil etmeyecektir.
 5. f. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinden yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır.

Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 1. g. Kursa katılmaya hak kazanan adaylar; dinî yükseköğrenim diploma veya mezuniyet belgesinin tasdikli suretini, (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi tasdikli suretini) kendilerine bildirilecek tarihe kadar Başkanlığımıza göndereceklerd
 2. Kursa katılmaya hak kazanan adaylar, kursa alınacakları Müdürlük emrine tayin edileceklerdir.
 3. Bu ilandaki şartlar, sadece bu sınav ve sınava bağlı yerleştirmeler ile ilgilidir. Bundan sonraki sınav ve

yerleştirmeler için müktesep teşkil etmeyecektir.

 1. j. Kursu başarıyla bitirenler ile herhangi bir sebeple kursla ilişiği kesilenler Başkanlıkça verilecek göreve

gitmekle yükümlü olacaklardır.

III.              SINAV KONULARI:

 1. 1. Yazılı Sınav Konuları:
 2. a. Arapça
 3. İlahiyat alanı ve Genel Kültür
 4. 2. Sözlü Sınav Konuları:
 5. a. Kur’an-ı Kerîm
 6. Arapça
 7. İlahiyat alanı
 8. Temsil Kabiliyeti ve Genel Kültür (Kompozisyon, bu başlık altında değerlendirilecektir.)

 1. I İLETİŞİM:

Telefon: 0312 295 81 44-295 80 65

Belgegeçer (Fax): 0312 287 68 59

 1. SINAV SÜRECİYLE İLGİLİ ÖNEMLİ TARİHLER;

SON BAŞVURU TARİHİ:                                       20 NİSAN 2018

YAZILI SINAV TARİHİ :                                       13 MAYIS 2018

SÖZLÜ SINAV TARİHİ:            DAHA SONRA İLAN EDİLECEKTİR.

İlgililere duyurulur.

Sosyal Medya Hesaplarımız...
facebooktwitteryoutubegoogleplus

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

50 + = 56