Din Görevlileri.Com
Haber ve Kültür Merkezi

Elazığ’da geçici Kur’an kursu öğreticileri alınacak

0 25

İlimiz Müftülüğü ve İlçe Müftülüklerinde yaz Kur’an kursları ile eğitim-öğretim dönemlerinde erkek ve bayan geçici öğreticiyle ihtiyaç duyulan cami ve Kur’an kurslarında ek ders ücreti karşılığı görevlendirilmek üzere Diyanet İşleri Bakanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliği’nin 7’nci maddesi, Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesi’nin 10’uncu maddesi uyarınca İl Müftülüğünce yapılacak sözlü sınavda başarılı olan adaylar arasında başarı sırasına göre ihtiyaç olması halinde ‘geçici Kur’an kursu öğreticisi’ alınacaktır.

Başvuru şartları:

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Değişik 48’inci Maddesi’nde aranan genel ve özel şartları taşıyor olmak.

2- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 5’inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak.

3- İmam hatip lisesi-ilahiyat önlisans veya ilahiyat fakültesi mezunu olmak.

4- Kur’an kursu öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak.

5- 2016 KPSS’den (DHBT) 60 ve üzeri puan almış olmak.

6- 4-6 yaş grubu öğrencilere yönelik din eğitimi verecek öğreticiler için 4-6 yaş Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ile ilgili diplomaya ya da bu alanla ilgili 15 Ocak 2017 tarihinden önce almış olduğu en az 296 saatlik sertifikaya sahip olmak.

Başvuru için gerekli belgeler:

1- Dilekçe (Müftülükçe verilecek matbu dilekçe örneği olacak.)

2- T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi

3- En son öğrenim durumunu gösterir diploma veya tasdikli fotokopisi

4- 2016 yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi

5- Varsa hafızlık belgesi, 04-06 yaş ile ilgili sertifikanın aslı veya tasdikli fotokopisi

6- Adli sicil belgesi

Duyuruda, başvuru yapmak isteyenlerin hangi eğitimde (hafızlık-yüzüne veya 4-6 yaş gruplarında) görev almak istediklerini mutlaka dilekçede belirtmeleri gerektiği bildirildi.

Adaylar, söz konusu belgelerle 26 Nisan 2017 tarihine kadar mesai saatleri içerisinde müracaat edeceklerdir. Başvurular, il ve ilçe müftülüklerine şahsen yapılacak.

Mülakat sınavı ise 2 Mayıs’ta İl Müftülüğünde saat 09.00’da başlayacak olup, sınavın aynı gün bitmemesi halinde müteakip gün veya günlerde devam edilecektir.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekiyor.

Adaylar sınava gelirken T. C. numaralı belgelerini yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesini yanında getirmeyenlerin sınava alınmayacaktır.