Din Görevlileri.Com
Haber ve Kültür Merkezi

Hacca görevli gidecek olan personel işlemleri

0 50

Diyanet İşleri Başkanlığı 2016 yılı hac organizasyonunda görevlendirilen personelin isimleri belli oldu.

2016 yılı hac organizasyonunda Kafile Başkanı, Din Görevlisi, İrşat Görevlisi, Hizmetli, Aşçı, Ekip Personeli Asil ve yedek listelerinin tamamı müftülüklere ulaştı. Hac görevi bekleyen Diyanet personeli görevli olup olmadığını bağlı bulundukları müftülüklerden öğrenebilecekler.

Buna göre;

 1- Listelerde isimleri yer alan personelin (yedekler dahil) pasaportlarını ivedi olarak çıkartıp aşağıda belirtilen diğer evrak ve belgeleri ile birlikte 15 Temmuz 2016 Cuma günü mesai saati bitimine kadar İl Müftülüğü Hac ve Umre Hizmetleri Bürolarına ulaştırmaları gerekiyor.

2- Listelerde yer aldığı halde; emeklilik, vefat, askerlik, istifa, kurum dışı nakil vb. sebeblerle durumunda değişiklik olanlar, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce 10 Kasım 2016 tarihine kadar yurt dışına gidecek şekilde planlamaları yapılan veya 2015 yılında 3 ay veya daha uzun süreli, 2016 yılında ise Ramazan ayı görevi veya 20 günden daha uzun süreli yurt dışında ve 2016 yılında umrede görevlendirilenlerin bulunması halinde (grup toplayanlar hariç) bunların isimleri ivedilikle Başkanlığa bildirilecek, ve yerlerine de her hangi bir teklifte bulunulmayacak.

Ayrıca, organizasyonda verilen görevi kabul etmeyenler ile hacca gitmesine mani bir durumu ortaya çıkanlar görevlendirilmelerinin iptal edilebilmesi için ivedi Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilecek.

3- Listelerde isimleri bulunan personele; hac organizasyonunda verilen görevi imza karşılığı tebliğ edilecek, ayrıca ilgi (a) kararda belirtilen usul ve esaslara göre kendilerine ödenecek olan yurt dışı harcırahını, ilgi (b) karar çerçevesinde kabul ettiklerine ilişkin Ek form dilekçe eksiksiz doldurtulup imzalatılarak, gerektiğinde ibraz edilmek üzere birimlerince muhafaza edilecek.

4- Teklif edildiği veya müracaatta bulunduğu tarihten sonra görev yaptığı ilden başka bir il’e naklen atanmış olanların tebligatları, atandıkları yere gönderilecek ve sonucundan Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ivedi bilgi verilecek.

5- Listelerde gerekli kontroller yapılarak isimleri belirtilen personelden görevli programında fotoğrafı bulunmayan, fotoğrafı yanlış girilen veya fotoğrafı eski yıllara ait olanların yeni çekilmiş fotoğrafları mutlaka taranacak.

6- 2016 yılı hac organizasyonunda görevlendirilen kafile başkanı, din görevlisi ve kadın irşat görevlilerinin asıl ve yedek planlamaları; yeni pasaport çıkarma süresinin uzaması göz önünde bulundurularak, her hangi bir mazereti sebebiyle vazgeçenlerin yerine pasaportu Başkanlıkta hazır olan yedek görevlilerden alınabilmesi amacıyla yapılmıştır.

Asıl veya yedek kafile başkanı, din görevlisi ve kadın irşat görevlisi olarak planlaması yapıldığı halde, 2016 yılı hac organizasyonunda görevlendirilmeyenler müteakip yıllar için bir hak iddia edemeyecekler.

[ad id=”3028″]

 7- Listelerde yer alan personelden sözlü sınav ve mülakata katıldıktan sonra görev unvanlarında değişiklik olanların görevlendirmeleri, sözlü sınav ve mülakata katıldıkları tarihteki unvanlarına göre yapılmıştır.

8– Ek listelerde isimleri asıl ve yedek olarak yer alan kafile başkanları, din görevlileri ile kadın irşat görevlileri illerin hacı adayı sayıları da dikkate alınarak, ihtiyaç nispetinde sıra ile kafilelere planlanacak.

9- Hac organizasyonunda görevlendirilen personele ait listeler, Başkanlığın Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü “Görevli Programı”nın Raporlar bölümünde bulunan “Onay Tebligat Listeleri” menüsünden alınarak tebligatları bu listeler üzerinden yapılacaktır.

10- Organizasyonda görevlendirilen personelin kanuni harcırahı, ilgi (a) kararda belirtilen usul ve esaslara göre “Hac ve Umre Hesabı”ndan ödenecek.

İSTENİLEN BELGELER :

 1- Memuriyet müktesebine uygun, geçerlilik süresi en az 10 Mart 2017 tarihine kadar olan hizmet damgalı (Gri) veya hususi (Yeşil) pasaport.

2- Görevliler pasaportlarını kendileri çıkartacak ve pasaport talep formundaki “Yurt dışında Görevlendirildiği Tarih” bölümüne 15 Temmuz 2016 – 10 Mart 2017 yazılacaktır.