Din Görevlileri.Com
Haber ve Kültür Merkezi

Hutbeye yetişemeyenin Cuma namazı olur mu?

Cuma namazının farzlarından olan hutbeye yetişemeyen ne yapmalı?
0 552

Cuma hutbesi farzdır. Hutbe okunmayan cuma namazı sahih olmaz. Ancak bir Müslüman hutbe okunurken yetişemese bile, imam cuma namazını bitirmeden yetişse cuma namazı olur.

Hutbe okunurken hatipten uzakta veya ona yakın yerde bulunan her mü’min hutbeyi dikkatle dinler. Fazla uzakta olup hatibin sesini işitemeyenler ise yine susup kalbini zikrullah ile meşgul kılar. Muhtar olan da budur. (Cevahîrü’l-Ahlâti) İhtiyata en uygun sayılan da budur. Zeylaî de aynı görüştedir.

Bazısına göre, hutbeyi işitemeyecek kadar uzakta oturan kimse Kur’ân okur. Bazısına göre, yukarıda belirtildiği gibi susup zikirle kalbini meşgul tutar. El-Muhit sahibi Radıyüddin “En sahih olanı, susmaktır.” demiştir. (Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 1/495)

Sorularla İslamiyet