İl Müftü Yardımcılığı (Bayan) Sınavı Duyurusu

İl Müftü Yardımcılığı (Bayan) Sınavı Duyurusu

2018 Yılı İl Müftü Yardımcılığı (Bayan) Sınavı Duyurusu

DUYURU

Ek-1

Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında münhal bulunan, aşağıda unvanı, sınıfı ve adedi belirtilen kadrolara

sınav (yazılı ve sözlü) sonucuna göre kurum içi naklen bayan “il müftü yardımcısı” alımı yapılacaktır.

MÜNHAL KADROLARIN
BULUNDUĞU YER UNVANI SINIFI ADEDİ
Adana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İl Müftü Yardımcısı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genel İdare

Hizmetleri

1
Adıyaman 1
Ağrı 1
Aksaray 1
Amasya 1
Ankara 1
Ardahan 1
Artvin 1
Balıkesir 1
Bartın 1
Batman 1
Bayburt 1
Bilecik 1
Bingöl 1
Bitlis 1
Bolu 1
Burdur 1
Çanakkale 1
Çankırı 1
Çorum 1
Denizli 1
Diyarbakır 1
Düzce 1
Edirne 1
Elazığ 1
Erzincan 1
Giresun 1
Gümüşhane 1
Hakkari 1
Iğdır 1
Isparta 1
Kahramanmaraş 1
Karabük 1
Karaman 1
Kars 1
Kastamonu 1
Kırıkkale 1
Kırklareli 1
Kırşehir 1

MÜNHAL KADROLARIN
BULUNDUĞU YER UNVANI SINIFI ADEDİ
Kilis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İl Müftü Yardımcısı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genel İdare

Hizmetleri

1
Kütahya 1
Mersin 1
Muğla 1
Muş 1
Nevşehir 1
Niğde 1
Ordu 1
Osmaniye 1
Rize 1
Samsun 1
Siirt 1
Sinop 1
Sivas 1
Şanlıurfa 1
Şırnak 1
Tokat 1
Tunceli 1
Uşak 1
Van 1
Yozgat 1
Zonguldak 1
TOPLAM 61

 1. I. BAŞVURU ŞARTLARI
 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 3. Başkanlık teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre çalışıyor olmak,
 4. Diyanet  İşleri  Başkanlığı Atama  ve  Yer  Değiştirme  Yönetmeliğinin  5  inci  maddesinin  (b)  bendinde

belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,

 1. En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak,
 2. Başkanlıkta Kur’an kursu öğreticisi, dengi veya üstü sayılan görevlerde altı yıl (6) görev yapmış olmak,
 3. Bayan olmak.
 4. İl müftü yardımcısı unvanında müktesebi bulunmamak.

 1. II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
 2. Başkanlığımız merkezinde çalışanlar birimlerine, taşra teşkilatında çalışanlar ise bağlı bulundukları il

müftülükleri  veya  dini  yüksek  ihtisas/eğitim  merkezi  müdürlüklerine  başvuru  için  gerekli  belgelerle

birlikte şahsen başvuracaklardır.

    Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından sınava başvuracak adaylar adına üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir.

 1. Başvurular 02.04.2018 (saat 08:30)-13.04.2018 (saat 16:30) tarihleri arasında alınacaktır.
 2. Başvurular ilgili birimlerdeki DİBBYS (İKYS) sorumluları tarafından Başkanlığımız DİBBYS programı üzerinden alınacaktır.
 3. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
 4. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

III.       BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. T.C. Kimlik No’lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport),
 2. En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezuniyetini gösterir diploma veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınmış olan denklik belgesi),
 3. Görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ve adlî sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı.

         Başvuruları   alan   personele   gerekli   belgeleri   ibraz   edemeyen   adayların   başvuruları   kabul

edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.

         Yazılı beyan istenen hususlar, tek bir dilekçede yer alacaktır.

         Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

 1. SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI
 2. İl müftü yardımcılığı sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılacaktır.
 3. Yazılı Sınav Konuları;
 4. a) Kur’an-ı Kerim,
 5. b) Arapça, c) Tefsir, ç) Hadis, d) Kelam, e) Fıkıh,
 6. f) İslam tarihi ve İslam ahlakı, g) Dinî ve meslekî genel kültür,

ğ) Başkanlık ve devlet memurları ile ilgili mevzuat,

 1. Sözlü Sınav Konuları;

Adaylar, sözlü sınavda sınav komisyonunun her bir üyesi tarafından;

 1. a) Kur’an-ı Kerim (kıraat, anlam ve tefsir) (30 puan), b)   Arapça (30 puan),
 2. c) Dini bilgiler (hadis, fıkıh, kelam, İslam tarihi ve İslam ahlakı) (30 puan),
 3. d) Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat (10 puan), konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
 4. Sınava  (  yazılı  ve  sözlü)  katılacaklarda  Başkanlığımız  web  sayfasında  yayımlanan  Diyanet  İşleri

Başkanlığı Personel Yeterliklerinde belirtilen “Ortak Genel Kültür Yeterlikleri” ile “Müftü Temel ve Özel

Yeterlikleri” esas alınacaktır.

 1. Yazılı sınav tarihi, başvuruların alınması ve yazılı sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra; sözlü sınav tarihi ise yazılı sınav sonuçlarının açıklanması ve sözlü sınav için gerekli hazırlıkların

tamamlanmasından  sonra  Başkanlığımız  internet  sitesinde  ve  aynı  sitedeki  İnsan  Kaynakları  Genel

Müdürlüğü sayfasında ayrıca ilan edilecektir.

 1. Adaylar yazılı ve sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.
 2. Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar   sınav   hakkını   kaybetmiş   sayılacaktır.   Bu   durumdaki   adaylara   ikinci   bir   sınav   hakkı verilmeyecektir.
 3. Adaylar;       “Sınav       Giriş       Belgesi”       alma       ve       sınav       sonuç       öğrenme       işlemlerini

(https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav) adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.

 1. V. DEĞERLENDİRME ve BAŞARI SIRALAMASI
 2. Yazılı ve sözlü sınavlar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
 3. Sınavda  başarılı  olabilmek  için  yazılı  ve  sözlü  sınavın  her  birinden  en  az  70  (yetmiş)  puan  almak gerekmektedir. Yazılı sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır.
 4. Başarı sıralamasında, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınacaktır. Yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda sırasıyla yazılı sınav puanı yüksek

olana, hizmet süresi fazla olana ve doğum tarihi önce olana sıralamada öncelik verilecektir.

 1. Başarı sıralamasında sınav sonucu başarılı olan adaylardan atanmak için tercih ettikleri il için ilan edilen

kadro sayısı kadarı asıl ve yedek sıralanacaktır.

 1. V İTİRAZLAR
 2. Adaylar, yazılı sınav sorularına ilişkin itirazlarını sınavın yapıldığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün; yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise her bir sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren en geç

7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri

Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapacaklardır.

 1. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir.

 1. Süresi içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

VII.      ATAMA İŞLEMLERİ

 1. Adaylar atanmak için tek il tercihinde bulunabileceklerdir.
 2. Adaylar atanmak istedikleri ili başvuru esnasında belirteceklerdir. Daha sonra adaylara ikinci bir tercih hakkı verilmeyecektir.
 3. İllere atama yapılırken; bir il için tercihte bulunan adaylar arasından başarı sıralaması en yüksek olan aday

o ile yerleştirilecektir. Başarılı olup atanmaya hak kazanamayan adaylar tercih ettikleri il için başarı sıralamasına göre yedek olarak belirlenecektir.

 1. Atanmaya ilişkin diğer hususlar daha sonra ilan edilecektir.

VIII.    DİĞER HUSUSLAR

 1. Sınav sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları ve

sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.

 1. Sınav sürecinin her aşamasında başvuru için istenilen bilgiler ve gerekli görülen diğer hususlarla ilgili,

Başkanlık adaydan belge talep edebilecektir.

 1. Adayların, sınav sürecindeki iş ve işlemlerle ilgili taleplerinde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır.

Adayların  taleplerini  içerir  ıslak  imzalı  ve  yazılı  dilekçelerini  İnsan  Kaynakları  Genel  Müdürlüğüne ulaştırmaları gerekmektedir.

 1. Sınav ile ilgili  Başkanlığımız  internet  sitesinde  ve  aynı  sitedeki  İnsan  Kaynakları  Genel  Müdürlüğü

sayfasında yapılan tüm duyurular, tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 1. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme

Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

 1. İLETİŞİM

Yazışma Adresi: Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800

Çankaya ANKARA

e-mail                      : persis@diyanet.gov.tr

Telefon                    : (0312) 295 70 00

Fax                           : (0312) 285 85 72

İlgililere duyurulur.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sosyal Medya Hesaplarımız...
facebooktwitteryoutubegoogleplus

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

89 + = 96