İl Müftü Yardımcılığı (Bayan) Sınavı Sonucu Ve Atama İşlemleri Duyurusu

İl Müftü Yardımcılığı (Bayan) Sınavı Sonucu Ve Atama İşlemleri Duyurusu

03.07.2017-07.07.2017 tarihlerinde yapılan 2017 Yılı İl Müftü Yardımcılığı (Bayan) Sınavı’na (Sözlü) katılan adaylar sınav sonuçlarını kullanıcı hesapları vasıtasıyla https://dibbys.diyanet.gov.tr   internet adresinden öğrenebileceklerdir.

İl Müftü Yardımcılığı (Bayan) için 06.05.2017 tarihinde yapılan yazılı, 03.07.2017-07.07.2017 tarihleri arasında yapılan sözlü sınav sonucu başarılı olanların atama işlemleri aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır:

1-      Söz konusu adayların 24.10.2017 tarihinden itibaren 29.10.2017 tarihi saat 23:55’e kadar yapacakları tercihlere göre atama işlemleri gerçekleştirilecektir.

2-     Sınavda başarılı olan İl Müftü Yardımcısı adayları, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının (n) bendi hükümlerine göre atanacaklardır.

3-    Adayların tercihlerine göre yerleştirilmesi işlemi, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının aritmetik ortalamalarına göre yapılacaktır. Bunda eşitlik olması halinde sırasıyla,

  1. a) Yazılı sınav puanı yüksek olana,
    b) Hizmet süresi fazla olana,
    c) Doğum tarihi önce olana

Öncelik verilecektir.

4-            Adaylar

sınav duyurusunda belirtilen 22 İl Müftü Yardımcılığı kadrosu için tercihte bulunabileceklerdir. Tercihlerinden birine yerleşemeyenler ile belirtilen süre içerisinde tercihte bulunmayanların atamaları re’sen yapılacaktır.

5-            Adaylardan halen yurtdışı teşkilatında geçici görevde olanların kanuni süresi içinde görevlerine başlamaları gerekmektedir. İl Müftü Yardımcılığı hakkından feragat ederek yurtdışındaki görevlerine devam etmek isteyenlerin, feragat dilekçelerini 03.11.2017 tarihine kadar Başkanlığımız Atama I Daire Başkanlığı’na göndermesi gerekmektedir.

6-            Adayların atamaya esas olan ve 2017 Yılı İl Müftü Yardımcılığı (Bayan) Sınavı Başvuru Duyurusunun III. maddesinde belirtilen belgelerini 03.11.2017 tarihi saat 18:00’e kadar Başkanlığımız Atama I Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. İlgili evrakı süresi içerisinde teslim etmeyen adayların başvuruları geçersiz kabul edilecek, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu adayların atama işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.

7-            İl Müftü Yardımcılığı yer tespiti ve tercih ile ilgili bilgiler hakkında www.diyanet.gov.tr web adresinden yapılan duyuru dışında ilave bir tebligat yapılmayacak, adaylara ayrıca bir bilgi veya belge gönderilmeyecektir.

8-            Yapılacak yer tespiti ve tercih işlemleri için (0 312 295 77 91 – 84 43) nolu telefonlardan bilgi alınabilecektir.

9-            Faks Numarası: 0 312 295 77 92

Tercihler https://dibbys.diyanet.gov.tr/sinav web adresinden yapılacaktır.

İlgililere duyurulur.

Sosyal Medya Hesaplarımız...
facebooktwitteryoutubegoogleplus

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

52 + = 54