Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması

Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışması

Diyanet İşleri Başkanlığı faaliyetlerine durmaksızın tam hız devam ediyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından müftülüklere gönderilen yazılı açıklamada; “Başkanlığımızca, Kur’an Kurslarına katılımı artırmak, Kur’an kurslarımızda okuyan öğrencilerimizi itikat, ibadet, ahlak ve siyer gibi temel dini bilgileri öğrenmeye ve Kur’an-ı Kerim-i güzel okumaya teşvik etmek amacıyla Başkanlığımıza bağlı kur’an kurslarında okuyan Kız-Erkek öğrenciler arasında Ek-1′ deki esaslar  çerçevesinde “Kur’an-ı Kerim-i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması” ile Ek-2′ deki esaslar  çerçevesinde “Temel Dini Bilgiler Yarışması” yapılacaktır denildi.

KUR’AN-I KERİM’İ YÜZÜNDEN GÜZEL OKUMA YARIŞMA ESASLARINI İNDİRMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIYA TIKLAYIN

indir

KURAN-I KERİM’İ YÜZÜNDEN GÜZEL OKUMA YARIŞMASI İLE İLGİLİ ESASLAR

1)  Yarışma iki kategoride yapılacaktır.

  1. I. Kategori: Final tarihleri itibari ile on sekiz (18) yaşından gün almamış olmak,
  2. II. Kategori: Final tarihleri itibari ile on sekiz (18) yaş ve yukarısı bir yaşta olmak.

2)  İkinci kategori sadece il düzeyinde yapılacak olup;

1-İl müftülüklerince sadece il birincisi seçilecektir.

2-Seçilen kadın-erkek öğrenci bölge yarışmalarına ve Türkiye finallerine katılmayacaktır.

3-Bu kategori de öğrenci ve öğreticilerine verilecek ödüller İl müftülükleri tarafından karşılanacaktır.

3)  Her iki kategori için;

1-2015-2016 eğitim-öğretim yılında Başkanlığımıza bağlı Kur’an kurslarına (D grubu Kur’an kursları dahil)  devam ediyor olmak. Daha önceki yıllarda Kur’an kurslarında eğitim görmemiş olmak,

1-İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları Öğretim Programlarına (Temel, Ek ve Hafızlık Temel) kayıtlı olmak.

2- Hafızlık Eğitim Programı’nın “Hazırlık Dönemine” kayıtlı olmak.

3-İmam Hatip Lisesi mezunu ve İlahiyat Fakültelerinde öğrenci veya mezun olmamak,

4-Yarışmalara daha önce katılmamış olmak.

Bu şartları taşımayan öğrenciler yarışmaya alınmayacak olup, ilçe/il ve bölgelerden seçilerek ön elemeye katılsalar bile aranan şartları taşımayanlar ihraç edilecektir.

4)  Yarışmanın safahatı;

 A) İlçe, İl, ve Bölge Merkezi İl Müftülüklerimizce Yapılacaklar;

1)   İlçe, il ve bölge birincilerinin seçiminde, Başkanlık ön eleme seçiminde ve final yarışmasında Ek-1/1’deki kriterler göz önünde bulundurulacaktır.

2)   İl ve ilçe müftülükleri bünyelerinde komisyonlar oluşturarak,  1 Nisan 2016 tarihine kadar kendi birincilerinin seçimini yapacaklardır.

3)   İl ve ilçe müftülüklerinde seçme yapılırken Ek-1/2’deki puan cetveli esas alınacaktır.

4)   İl müftülüklerinde oluşturulacak ayrı bir komisyonca,  19-20 Nisan 2016 tarihlerinde il ve ilçe birincileri arasından il birincileri seçimi yapılacaktır. (Bölge yarışmalarına katılabilecek seviyede öğrenci bulunmaması durumunda o il ve ilçede birinci seçme mecburiyeti yoktur.)

5)   29 Nisan 2016 tarihinde Ek-1/3 tabloda belirtilen bölge merkezi il müftülüklerinde il birincileri arasından bölge birincilerinin seçimi yapılacaktır.

6)   Söz konusu seçim için bölge merkezi il müftülükleri kendi bünyesinde en az üç kişiden oluşan bir komisyon kuracaktır.

7)   Bölge  birincilerinin  seçimi  için  kurulacak  komisyonun  resmi  işlemler  (Onay  alma,  Tebligat, Konaklama Ek Ders Ücretleri vs.) bölge merkezi il müftülüklerince yapılacaktır.

  B) Kur’an-ı Kerim’i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finali ve Ön Elemesi

1)   “Kur’an-ı Kerim’i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finali” için, bölgelerden kız ve erkek birer bölge birincisi seçilecektir.  Başkanlık merkezinde I. Kategori için yapılacak ön elemeye  katılabilecek seviyede  kız ve  erkek öğrenci  bulunamazsa  o  bölge  merkezinde  bölge birincisi seçme mecburiyeti yoktur.

2)   Bölge merkezi il müftülüklerinde, bölge birincisi seçilen kız-erkek öğrenciler “Kur’an-ı Kerim’i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finali”ne katılabilmek için,  10-11 Mayı s  20 16 tarihlerinde Başkanlık merkezinde ön elemeye tabi tutulacaklardır. (Ön elemeye seçilen kız-erkek bölge birincileri Başkanlığa kurs öğreticisiyle birlikte geleceklerdir. Başkanlıktaki ön  elemeye seçilen kız ve erkek öğrencilerin öğreticileri, yol hariç bir gün süre ile görevli  sayılacak ve seyahatlerini kara yolu, gerektiğinde hava yolu ile yapacak, yolluk ve yevmiyeleri ise 2015 Yılı Mali yılı bütçesinin ilgili harcama tertibinden bağlı bulundukları saymanlıklarca; Başkanlıktaki ön eleme  yarışmasına  katılacak  olan  kız-erkek  öğrencilerin  masrafları  ise  bağlı  bulundukları  il müftülüklerince ödenecektir.

3)   Bölge birincisi seçilen erkek öğrencilere yarışmanın yapıldığı bölge merkezi il müftülüğünce, 10 Mayıs 2015 Salı günü saat 09.00’da, kız öğrencilere ise 11 Mayıs 2015 Çarşamba günü saat 09.00’da ön eleme için Başkanlığımızda hazır bulunmaları konusunda yazılı tebligat yapılacak ve bu  tebligatın  bir  sureti  ile  Ek-1/4  tablo  eksiksiz olarak doldurulduktan  sonra Başkanlığımıza gönderilecektir. (Başkanlığımız merkezinde yapılacak ön elemenin belirtilen tarihlerde tamamlanamaması durumunda müteakip günde de devam edebileceği ilgililere duyurulacaktır)

4)   Başkanlık merkezinde I. Kategori için yapılacak ön elemede komisyonca uygun görülen kız-erkek öğrencilerden; kız öğrenciler  24 Mayı s  2016 Salı günü Tekirdağ ilinde, erkek öğrenciler ise 29  Mayıs  2016 Pazar günü Malatya ilinde yapılacak olan   “Kur’an-ı Kerim’i Yüzünden  Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finali”ne katılacaklardır.

KUR’AN-I KERİM’İ YÜZÜNDEN GÜZEL OKUMA YARIŞMASINDA UYGULANACAK YARIŞMA KRİTERLERİ

1– Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır.

2-   Yarışmacı   öğrenci   Diyanet   İşleri   Başkanlığının   mühürü   bulunan   herhangi   bir   Kur’an-ı Kerim’inden okuyacaktır.

3– Adayın okuyacağı yer ön elemelerde 01-15’inci cüzlerden yarım sayfa, 16-30’uncu cüzlerden yarım sayfa okuyacak şekilde komisyonca tespit edilecektir. Finalde ise komisyonca belirlenecek yerden okunacaktır.

4-Soruların hazırlanmasında sayfaların kolaylık-zorluk açısından birbirlerine eşit olmasına dikkat edilecektir.

5- Yarışma sırası önceden kura ile tespit edilecektir.

6–  Komisyon  tarafından  yarışma  öncesi  hazırlanan  sorular  mühürlenerek  bir  zarfa  konulacaktır. Ayrıca zarf da mühürlenerek komisyon tarafından muhafaza edilecektir.

7- Yarışmada puanlama aşağıdaki tablo esas alınarak yapılacaktır.

a) Okumada akıcılık ve doğruluk (Maharic-i Huruf ve Tecvid ) : ( 75 )

YAPILAN HATA DÜŞÜLECEK PUAN
Harf hatası 2
Mahrec hatası 2
Hareke hatası 1
Okumada ölçü uyumu 1
Tahkik dışı okuma 5
Tecvid kurallarını ihlal etme 1
Dudak talimi hatası 0,5
Vakıf ibtida hatası 1

b) Eda-seda : ( 25 )

YAPILAN HATA DÜŞÜLECEK AZAMİ PUAN
Ses durumu 3
Jest ve mimikler 3
Nefes kontrolü 2
Makam 5

KUR’AN-I KERİM’İ YÜZÜNDEN GÜZEL OKUMA YARIŞMASI BÖLGE MERKEZLERİ

VE BU BÖLGE MERKEZLERİNDE YARIŞMANIN DÜZENLENECEĞİ İLLER TABLOSU

kurani guzel okuma

Sosyal Medya Hesaplarımız...
facebooktwitteryoutubegoogleplus

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

14 + = 19