Din Görevlileri.Com
Haber ve Kültür Merkezi

SHANON LEIGH O’KEEFFE İslamı seçti

0 348

Swansea/Wales, 04.02.1996 doğumlu İngiliz vatandaşı  Shanon Leigh O’KEEFFE Marmaris Müftülüğüne gelerek Şahitler huzurunda kendi istek ve arzusuyla İslam dinini tercih ettiğini belirtti ve Şehadet cümlesini okuyarak Müslüman oldu. Marmaris Müftüsü Hasan ERSÖZ’ün yönettiği ihtida merasiminde Bakara suresinin 286. ve 286. ayetleri okundu.  Okunan ayetlerin açıklaması yapıldı.

Bu ayetlerde Cenabı Allah şöyle buyuruyor. “O Peygamber de kendisine Rabbinden indirilene iman etti, Müminler de. (Onlardan) her biri Allah’a Onun meleklerine Kitaplarına,  Peygamber lerine inandı. Onun (Allahın) Peygamberlerinden hiç birisini diğerlerinin arasından ayırmayız (hepsine inanırız), dinledik (kabul ettik; emrine) itaat ettik. Ey Rabbimiz bağışlamanı (isteriz) son varış(ımız) ancak sanadır, dediler.”(2/Bakara-285) “Allah, kimseyi gücünün yetmeyeceği bir şeyle mükellef (sorumlu) tutmaz. Kazandığı (iyilik) kendi lehine (faydasına), işlediği (kötülük) de kendi aleyhinedir (zararınadır). (Ey müminler! şöyle dua ediniz:) Rabbimiz! eğer unutursak veya hata edersek bizi mesul(sorumlu) tutma! Rabbimiz! bizden öncekilere onu yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme! Rabbimiz kendisine (dayanabilmek için9 takatimiz/gücümüz olmayan şeyi de bize yükleme! Hem bizi affeyle! Ve bizi bağışla! Hem de bize merhamet buyur! Sen bizim Mevlamızsın; artık kafirler topluluğuna karşı bize yardım eyle!” (2/bakara-286)
İlçe müftüsü daha sora İslam dininin ibadet ve ahlak esaslarından; helal ve haramlardan bahsetti ve Shanon Leigh  Kelime-i Şahadeti söyleyerek müslüman oldu.