Din Görevlileri.Com
Haber ve Kültür Merkezi

Türkiye Uzay Ajansı resmen kuruldu

0 308

Uzun süredir altyapı ve kadrolaşma çalışmaları devam eden Türkiye Uzay Ajansı kurumu, bugün erken saatlerde Resmî Gazete üzerinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile resmen faaliyetlerine başladı.

Türkiye Uzay Ajansı nedir?

Türkiye Uzay Ajansı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile birikte kurumun kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Ajans, Cumhurbaşkanınca belirlenen politikalar doğrultusunda Milli Uzay Programının hazırlanarak hayata geçirilmesi için çalışmalar yürütecek.

Bunun haricinde farklı konularda belirlenmiş 20 görev maddesi daha yer alıyor. Bunlar arasında uzay araçları ve uzay yer sistemlerine ilişkin ulusal egemenlik kapsamındaki hakların kullanımına karar vermek, bu hakların yönetimi ve kullandırılmasına yönelik usul ve esasları belirleyerek, bu haklarla ilgili ulusal yükümlülüklerin gereklerini yerine getirmek şeklinde görevler var.

İdari ve mali açıdan özerk olan kurum ayrıca özel bütçeye sahip olacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilişkili olarak faaliyet gösterecek olan Ajans, Bakan tarafından verilen diğer görevleri de yerine getirecek.

Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu, başkan dahil 7 üyeden oluşacak. Yönetim Kurulu, Ajansın en üst karar organı olacak ve Ajansın Başkanı, Yönetim Kurulunun da başkanı olarak görev yapacak.

Ajansın kurulması ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde bulunan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ne ihtiyaç kalmadı ve aynı kararname ile kapatıldı.