Din Görevlileri.Com
Haber ve Kültür Merkezi

DİB Görev ve Yetkilerine İlişkin Yeni Düzenlemeler

0 29

Yeni hükümet sistemine geçişin ardından Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın görev ve yetkilerini de içeren yeni düzenlemeler yapıldı. Buna göre, Diyanet İşleri Başkanlığı, dinen sakıncalı olduğu tespit edilen Kur’an-ı Kerim ve meallerinin basım ve yayımının durdurulmasına karar verebilecek. Vekaletle kurban organizasyonu düzenleyen kurum ve kuruluşların bu kapsamdaki çalışmalarını denetleyebilecek. Diyanet, camilere yönelik yardım kampanyalarının uygulama, usul ve esaslarını da belirleyebilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın görev ve yetkilerine ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı hakkında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Diyanet İşleri Başkanlığı’nın görev ve yetkilerine dair de düzenlemeleri içeriyor. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Diyanet işleri Başkanlı’ğının görevlerine eklenen madde ile bundan sonra Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu’nun onay ve mührü bulunmayan mushaflar, cüzler halindeki mushaflar, mealli mushaflar basılamayacak ve yayımlanamayacak.

Sadece yazılı değil; sesli, görüntülü ve elektronik ortamda hazırlanan Kur’an-ı Kerimlerin, başkanlığın müracaatı üzerine, basım ve yayımının durdurulmasına, dağıtılanların ise toplatılması ve imha edilmesine karar verilebilecek.

Ayrıca Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca Kur’an-ı Kerim mealleri, başkanlık ile diğer kamu kurumları, özel kişi ve kuruluşların talebi üzerine veya re’sen incelenecek ya da incelettirilecek. İnceleme sonunda İslam’ın temel nitelikleri açısından sakıncalı olduğu kurul tarafından tespit edilen meallerin, başkanlığın yetkili ve görevli merciye müracaatı üzerine, basım ve yayımının durdurulmasına, dağıtılanların toplatılması ve imha edilmesine karar verilebilecek.

Yeni hükümet sisteminde Diyanet İşleri Başkanlığı, vekaletle kurban organizasyonu düzenleyen kurum ve kuruluşların bu kapsamdaki hizmet ve faaliyetlerini denetleyebilecek. Diyanet, cami, mescit ve eklentilerinde gerçekleştirilecek yardım kampanyalarının uygulama, usul ve esaslarını belirleyebilecek.